Dinkelberg Dinkelberg

Belastingadvies

Haal eruit wat erin zit. Zo kunnen wij onze advisering als het gaat om belasting typeren. Daarbij is het belangrijk om fiscale zaken niet als een op zichzelf staand gegeven te beschouwen. Belastingzaken zijn een integraal onderdeel van de bedrijfshuishouding en moeten ook vanuit die optiek worden behandeld. Het benutten van een bepaalde fiscale mogelijkheid kan op korte termijn voordeel bieden, maar op de langere termijn negatief uitwerken. Onze belastingspecialisten werken daarom vanuit een breder kader en zijn altijd geïnformeerd als het gaat om ontwikkelingen en veranderingen die op stapel staan. Op een gedegen kennis van de werkwijze van de belastingdienst en een constructieve relatie hiermee kunt u eveneens rekenen. Veel liever dan het oplossen van fiscale problemen willen wij daarom de mogelijkheden die ons belastingstelsel uw onderneming en in het verlengde daarvan uw privé-persoon biedt, benutten. 

Nieuws
Verrekening van verliezen
Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend
KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling
Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement
In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin
Ekkersrijt 4609, 5692 DR Son en Breugel Tel 0499 - 462030 info@dinkelberg-kuipers.nl    BTW nummer 8081.86.784.B01    KvK 17274233