Dinkelberg Dinkelberg

Corporate advies

Binnen Dinkelberg en Kuipers is corporate advies een veelomvattende dienst die een breed terrein van financieel-zakelijke dienstverlening bestrijkt. U kunt hierbij denken aan de begeleiding en advisering van ondernemers als het gaat om fusies en overnames, bedrijfsopvolging, pensioenvoorzieningen, estate planning en kostprijsberekening. Maar ook de startende ondernemer of de doorstartende onderneming vinden in Dinkelberg en Kuipers een persoonlijke betrokken en professionele adviseur.    

Nieuws
Verrekening van verliezen
Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend
KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling
Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement
In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin
Ekkersrijt 4609, 5692 DR Son en Breugel Tel 0499 - 462030 info@dinkelberg-kuipers.nl    BTW nummer 8081.86.784.B01    KvK 17274233