Dinkelberg Dinkelberg

Succesvol ondernemen

Vertrouwen in uw onderneming door klanten, leveranciers en uw medewerkers bepaalt voor een belangrijk deel uw succes. Een van de zaken die daaraan bijdraagt is een inzichtelijke en gezonde financiële huishouding. Adequate controle en cijfermatige onderbouwing boekstaven niet alleen uw jaarrekening, maar zijn bovendien een grote bron van managementinformatie: gaat het goed, kan het beter en zo ja, waar valt dan de winst te behalen? De adviseurs van Dinkelberg en Kuipers beperken zich daarom niet tot het samenstellen van uw jaarrekening, maar onttrekken hieruit ook de informatie die voor uw onderneming richtinggevend is. Met onze persoonlijke betrokkenheid als uw succesfactor. 

Nieuws
Verrekening van verliezen
Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend
KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling
Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement
In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin
Ekkersrijt 4609, 5692 DR Son en Breugel Tel 0499 - 462030 info@dinkelberg-kuipers.nl    BTW nummer 8081.86.784.B01    KvK 17274233