Dinkelberg Dinkelberg

Administratieve dienstverlening

Misschien ten overvloede, maar daarom niet minder belangrijk: administratieve dienstverlening. Deze werkzaamheden, maar vooral de managementinformatie die hieruit voortvloeien, stellen ons in staat u nog succesvoller te adviseren. Denk hierbij aan investeringsvraagstukken, financieringen, rendementverbetering of het optimaliseren van de balans. En allemaal begint dat bij een betrouwbare financiële administratie. Bij Dinkelberg en Kuipers.     

Nieuws
Verrekening van verliezen
Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend
KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling
Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement
In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin
Ekkersrijt 4609, 5692 DR Son en Breugel Tel 0499 - 462030 info@dinkelberg-kuipers.nl    BTW nummer 8081.86.784.B01    KvK 17274233