Dinkelberg Dinkelberg

Bedrijfsopvolging

Als ondernemer pur sang kunt u zich misschien moeilijk voorstellen dat er een tijd komt dat u het bedrijf gaat overdragen. Toch is het van groot belang om tijdig hiermee bezig te zijn. Een overdracht is geen zaak van vandaag op morgen, maar een proces dat een aantal jaren kan bestrijken. Niet in de laatste plaats doordat een overdracht verre van eenvoudig is, aangezien vele financiële, fiscale en juridische factoren een rol spelen. Het begint uiteraard met de vraag aan wie u het bedrijf overdraagt. De financieel-fiscale afwikkeling kan nogal uiteenlopen bij overdacht aan familie, management of een derde partij. Alleen al dit gegeven vraagt om een deskundige begeleiding. Verder krijgt u te maken met zaken als waardering van de onderneming, de goodwill en bijvoorbeeld de juridische structuur. Zomaar een aantal ingewikkelde vraagstukken waarbij de expertise van de professionals en adviseurs van Dinkelberg en Kuipers uitkomst biedt. 

Nieuws
Verrekening van verliezen
Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend
KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling
Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement
In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin
Ekkersrijt 4609, 5692 DR Son en Breugel Tel 0499 - 462030 info@dinkelberg-kuipers.nl    BTW nummer 8081.86.784.B01    KvK 17274233