Dinkelberg Dinkelberg

Kostprijsberekening

Achterblijvende jaarcijfers en een tegenvallende nettowinst kunnen indicatoren zijn dat uw kostprijs niet goed is opgebouwd. Een juiste prijsstelling is cruciaal voor een goed rendement. Bij het opzetten van een juiste kostprijsberekening spelen legio factoren die per branche of sector sterk kunnen verschillen. Daarom staan onze adviseurs midden in het veld en kennen zij de sectoren waarvoor zij actief zijn. Een kostprijsberekening gaat dan ook veel verder dan het invullen van een formule met een aantal variabelen en vaste waarden. Een kostprijsberekening kan zelfs als management- en bedrijfsanalyse-instrument gehanteerd worden waardoor het meerdere functies heeft. Een kostprijs kan een hulpmiddel zijn bij het beoordelen van de verkoopprijs, bij assortimentskeuze, het investeringsbeleid, de efficiency en de balanswaardering van onder handen werk. Aan de hand van een kostprijsscan geven wij u een betrouwbaar inzicht in de juistheid van uw kostprijzen en waar deze mogelijk geoptimaliseerd kan worden. 

Nieuws
Verrekening van verliezen
Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend
KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling
Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement
In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin
Ekkersrijt 4609, 5692 DR Son en Breugel Tel 0499 - 462030 info@dinkelberg-kuipers.nl    BTW nummer 8081.86.784.B01    KvK 17274233